Plantevæg alá TagTomat


#1

Vores take på en grøn plantevæg er udviklet forår og sommer 2017. Her har vi eksperimenteret med forskellige opbygninger af indmaden i køkkenkasserne, forskellige vandingssystemer og lysforhold, og har udviklet en grøn plantevæg, som ved et minimum af pleje giver max fornøjelse.
Vores mål om at kunne skabe junglestemning indenfor, uden risiko for fugtskader og nem drift er lykkedes!

Opbygning


Væggen er opbygget af stiger, hvorpå der er hængt køkkenkasser. Det betyder, at væggen er dynamisk, og man kan udbygge efter lyst eller behov, eller flytte rundt på køkkenkasserne i takt med at planterne bliver større og kræver mere plads.

Køkkenkasserne har fået en anden indmad end den klassiske opbygning med 1 isboks fra Hansen Is og 2 krukker, men selvvandingsprincippet er stadig gældende. Der er stadig en isboks, men for at få et større jordvolumen, og dermed plads til flere og større planter er krukkerne erstattet med en pose af fiberdug og små plastikpotter (dem har vi tilovers fra produktion af kokedamaer med små sukkulenter), som sikrer opdelingen mellem jord og vand. For at lave selvvandingen, er det ene hjørne af jordposen stoppet helt ned i vandet. Hjørnet fungerer altså på samme måde som sodavandsflaskerne i plantekasserne.

Vanding

For at gøre vandingen endnu nemmere, er alle køkkenkasserne serieforbundet, og hele væggen vandes nede fra de nederste køkkenkasser.

I de nederste køkkenkasser er der en akvariepumpe, og vandreservoiret er større, så man fylder vand deri, tænder for akvariepumpen, som så pumper der vand op i den øverste køkkenkasses vandreservoir. Her fyldes reservoiret, vandet når overløbet og flyder ned i kassen nedenunder. Her fyldes det næste reservoir, vandet når overløbet og flyder ned i den næste kasse, indtil det igen er nede i den nederste køkkenkasse. Når vandet er løbet ned i den nederste køkkenkasse igen, slukker vi for pumpen, og vander først igen 2-3 uger senere.

Lysforhold

Den første plantevæg, vi lavede, var på bagvæggen på vores kontor. Det er i stuen, omgivet af høje bygninger og der kommer ikke meget lys ind, så der er ikke så mange planter, som kan vokse derinde uden hjælp. For at kunne udvide plantemulighederne og skabe junglestemningen, satte vi vækstlys på. Det gik godt. Nogle af planterne måtte ofre nogle blade og flyttes rundt, fordi de var for tæt på lyskilden og blev svitset. Resultatet var meget positivt, og man kunne se, hvordan planterne strakte sig ud mod lyset, og skabte junglestemningen. Planterne voksede ud over kasserne, overtog, og skabte junglestemningen, som vi ønskede.